Hoppa till innehållet

Provlopp 2024

Vem får köra provlopp?

Alla som har eller har haft giltig körlicens, licenssökande som är anmälda till utbildningsomgång samt personer som innehar B-tränar licens och betalat anläggningsavgiften. Även personer som hjälper till att kontinuerligt köra snabbjobb hos A-tränare och som av denne anses lämplig får köra provlopp.

Provloppsdagar

Januari Lördag 27
Februari Lördag 10, 
Mars Tisdag 5,19,26
April Tisdag 2,16,23
Maj Tisdag 7,14,21
Juni Tisdag 4
Juli Tisdag  30
Augusti Tisdag 20, 27
September Lördag 7, 21, 28
Oktober Lördag  12
November Lördag 9,23
December Lördag 7,14

Lördagar under perioden september – mars, första start 11.00.
Tisdagar under perioden april – augusti, första start 19.00.

Provloppslistor

Här lägger vi upp provloppslistorna när de är klara! Välkommen.

Provlopp 4 juni

e. info@bodentravet.com eller 

t. 0921-530 40 (sekretariatet)
Anmälan sker senast

För provlopp Lördagar - senast fredag kl.10.00.
För provlopp Tisdagar - senast tisdag kl.10.00.

Pris

Mer information om provlopp:

Hästen skall:

  • vara i tävlingsbar ålder samt tävlingsmässigt skick
  • får ej ha startförbud.

Licenstagare

Du skall under minimum av ett år regelbundet kört snabbjobb på travbanan vilket skall kunna styrkas.

Deltagaravgiften ingår i kursavgiften. Kursavgiften är 1750 kr (+6 % moms).

Utbildningslopp

Gäller för de som haft för få aktiviteter eller har för gammal körlicens (alt. krävs ny utbildningsomgång). Körs i samband med provlopp. Deltagaravgiften är 100 kr (+ 6 % moms) per lopp.

Förbehåll

Spårförbehåll ges enbart till häst som vid provloppsdagen är startanmäld från det begärda spåret eller för licenstagare som måste köra från ett speciellt spår. Givetvis går det bra att komma med önskemål.

Provloppstider

1.23 (fri fart sista 300m)

1.28 (jämn fart hela tiden)

Det går naturligtvis att skräddarsy tider efter behov, exempelvis med kallblod, unghästar eller monté.

Vid för få anmälningar kan lopp slås ihop eller inställas.

Om någon kör snabbare än 3 sekunder under ideltiden bestraffas denna med böter, 500 kr 

I provloppet 1.28

De positioner som intagits efter första kurvan skall behållas igenom hela loppet. Utsedd master är ansvarig för tempot, max 2 sekunder feltid/ på sluttiden. Provloppsdeltagare som bryter mot detta stängs av 1 månad från provlopp. OBS!!!! Master får under inga omständigheter köras om OBS!!!!

Master 

I varje provlopp, förutom fri fart, utses en master. Denna master är den som sköter farthållningen. Det är ABSOLUT FÖRBJUDET att passera denne (utom i 1.23 sista 300 m samt i fri fart). Skulle mastern galoppera utses en ny master, vilket meddelas av speakern. Överträdelse av detta medför automatiskt att körsven blir avstängd från provloppen i en månad.

Köldgräns

-18 grader Celsius.

Startlistor 

Finns på www.bodentravet.com, eller på listor i skåpet på väggen utanför kansliet efter kl.13.30

 

Utdrag från ST´s Licensbestämmelser:

Utbildningskrav för kör-/montélicens

För B-, D- E- och F-körlicens samt Montélicens anordnas utbildning. Vid alla banor med licensområden anordnas minst en utbildningsomgång per år. Den innefattar både teori och praktik. Den praktiska delen skall pågå under minst 15 veckor (STC kan ge tillstånd till annat upplägg). Utbildningen är avgiftsbelagd. Du får genomgå utbildningsomgång tidigast det år du fyller 16 år. Anmälan till utbildningsomgång skall göras till travsällskapet.

Godkänd utbildningsomgång ger körbehörighet de två följande kalenderåren efter utbildningsomgången. För körbehörighet tredje året krävs minst två genomförda aktiviteter. Med aktiviteter menas:
Totalisatorlopp, B-lopp, kvallopp, premielopp eller registrerat utbildningslopp.

För att upprätthålla kategori 4-kravet kontinuerligt krävs minst två aktiviteter varje år. Vid missad aktivitet ett år, ökas kravet följande år, med antalet missade lopp. Ny utbildningsomgång krävs om kravet på aktiviteter inte är uppfyllt två år i rad. Den utbildningsansvariga på din hemmabana avgör hur många lopp du behöver köra. Minst fem godkända utbildningslopp skall dock alltid genomföras (= förkortad utbildningsomgång).

Du skall också godkännas i skriftligt teoriprov.

På gång

16 jul, kl. 18:30-21:15
Tisdagstrav
25 jul, kl. 17:45-21:00
Torsdagstrav
5 aug, kl. 18:20-21:45
V64-kväll med DD

ERBJUDANDE

Fina erbjudanden och paket för dig som vill besöka oss

BODENTRAVET

Event för partners

Vår produkt, travsporten, erbjuder utmärkta möjligheter för varumärkesexponering.

By Formsmedjan. Powered by Yago