Hoppa till innehållet

Snöröjning


2010-11-16 har Skelleftetravet tillsammans med hyresgästerna gjort en prioritering över vilka områden som kommer att skottas och i vilken ordning se nedan.

Banmästaren kommer att bedöma från dag till dag om det finns behov av att kalla ut personal till 06:00 nästkommande dag för att i möjligaste mån hinna skotta de högst prioriterade områdena innan våra hyresgäster anländer.
Vid extrema vädersituationer kan vi naturligtvis inte garantera att vissa problem ändå kan uppstå.

För att underlätta snöröjningen vid kraftigt snöfall skall en provisorisk parkering plogas upp bakom B-stallarna där vi uppmanar våra hyresgäster att tillfälligt parkera sina fordon tills vi har haft möjlighet att skotta de ordinarie parkeringsytorna. Detta gör att det går fortare för vår personal att röja bort snön samt att risken för att skada uppställda fordon elimineras.

Skottning av snö framför egna portar gäller enl. det hyresavtal som finns (minst 2 m ut från porten). Vid extrema mängder kommer vi att i mån av tid hjälpa till med maskiner.

Lördagar kommer det att finnas en snöjour, som tidigare år, och banmästaren bedömer om den behöver kallas ut. På lördagar prioriteras inte slingan och innerplansbanan.

 

Prioritering vid kraftigt snöfall:

P1: Djurkliniken och provisorisk P-plats bakom B-stallar

P2: Utanför stallportar som har hyresgäster, vägar till hagar och gödselstack.

P3: Bana, rakbana, slinga och parkeringsytor.

P4: Planer på stallbacke samt ev. bortforsling av snöhögar

För att personal på sekretariatet skall komma fram till sin arbetsplats samt att sopbilar skall komma fram kommer man att vid lämpligt tillfälle, om möjligt före 08:00, skotta en slinga runt totohallen.

På gång

30 november 2018
Lunchtrav
Bodentravet
9 december 2018
22 december 2018
Travkväll
Bodentravet

TRAVRESTAURANGEN

Njut av en välsmakande måltid på travrestaurangen.

Boka bord

BODENTRAVET

Event för partners

Vår produkt, travsporten, erbjuder utmärkta möjligheter för varumärkesexponering.